Til hovedinnhold
English
Tareskog

Karbonfangst og -lagring

Innenfor karbonfangst- og lagring (CCS), har NIVA særlig kompetanse på fangstprosessen og risikovurdering av nærliggende drikkevannskilder. Vi har også eksperter som jobber med den karbonlagringen som skjer naturlig via jordens karbonkretsløp.

Gjennom Parisavtalen har Norge og EU forpliktet seg til drastisk å redusere CO2-utslippene våre. Teknologi for CO2-fangst og -lagring spiller en avgjørende rolle for å nå disse målene. Denne teknologien fungerer ved å fange CO2 fra store utslippskilder, som for eksempel røykgassen fra en sementfabrikk, for deretter å lagre den dypt nede i geologiske formasjoner over lang tid. Dette bidrar til å «fjerne» CO2 fra karbonsyklusen og dermed hindre det i å nå atmosfæren, der det ville ha virket som en drivhusgass.

I NIVA bidrar vi inn til risikovurderingen av nye CO2-fangstanlegg. Fokuset er på kreftfremkallende og mulig kreftfremkallende stoffer som kan dannes som et biprodukt fra prosessen. Disse kan havne i våre åpne drikkevannskilder der det foreligger anbefalte grenseverdier. Gjennom modellering kan vi forutsi fremtidige nivåer av nitrosaminer og nitraminer i vannreservoarer. 

Vi har også erfaring med tradisjonell miljøovervåkning for CO2-fangstanlegg. Våre eksperter jobber med å frambringe ny kunnskap om hva som skjer med nitraminene i naturen. 

Ta kontakt hvis du vil vite mer om hva vi kan bidra med innen karbonfangst og -lagring og risikovurdering av nærliggende drikkevannskilder.

Naturlig karbonfangst og -lagring

Det finnes også naturlige karbonfangst- og lagringsprosesser som foregår i økosystemer over hele kloden, fra skoger til hav. Blå skoger, som inkluderer ålegrasenger og tareskoger, er eksempler på slike naturlige karbonlagringsområder. 

De blå skogene er imidlertid i tilbakegang. Det betyr at de blå skogenes evne til å fange og lagre karbon også er under press. 

I NIVA sitter vi med en god oversikt over utbredelsen og tilstanden til de ulike økosystemene, i ferskvann så vel som langs kysten, takket være langsiktig og kontinuerlig miljøovervåking. Vi kombinerer denne oversikten med vår kompetanse om naturbaserte løsninger til å utvikle flere nye løsninger. Et viktig moment i det arbeidet er å sørge for at de naturbaserte løsningene er både robuste og bærekraftige. 

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om vårt arbeid på dette området.

Se relaterte publikasjoner til: Karbonfangst