Naturbasert sone - webinarserie

Velkommen til digitale lunsj-arrangementer om naturbaserte og blågrønne løsninger for klima og miljø!

Sted: Teams
Når: 25.08.2022 - 29.09.2022, kl. 8.45-9.45

Mer informasjon om framtidige arrangementer finner du lenger ned på denne siden! 

My project kopi 3-1 (5).jpg

Neste webinar er torsdag 29. september klokken 8.45-9.45

Dette webinaret arrangeres live på Oslofjordmuseet som en del av Forskningsdagene! Det vil også bli strømmet via Facebook

Påmeldingsskjema både for fysisk og digitalt arrangement her

Tema: "Oslofjordens blå skoger – folkeforskning og restaurering for å ta vare på fjorden vår" med Kristina Øie Kvile, NIVA og Norith Eckbo, SABIMA. 

Ålegrasenger er marine undervannsenger dannet av sjøgraset ålegras. De utgjør en viktig naturtype som huser et rikt biologisk mangfold og produserer en rekke økosystemtjenester. Forsker Kristina Øie Kvile (NIVA) forteller om et nytt prosjekt for å forsøke å restaurere ålegrasenger i egnede områder innenfor Oslo kommunes grenser.

Artene i Oslofjorden trenger mer plass, trygghet og en friskere fjord. Men hvordan får vi dette til? Hvordan gå fra kunnskap til forståelse til empati og engasjement blant folk flest? Prosjektet Oslofjordens blå skoger tar utgangspunkt i de som oftest spør «Hvorfor?», nemlig barn og unge. Biolog og politisk seniorrådgiver i Sabima, Norith Eckbo, forteller om hvordan forskning og formidling kan bidra til håp og en bedre framtid for alle artene som bor i, ved og på fjorden.

Hva er naturbaserte løsninger?

Selv om definisjonene kan variere litt, er det i hovedsak snakk om å etterligne eller ta i bruk naturens egne funksjoner og økosystemer for å løse utfordringer som for eksempel klimaendringer og ta vare på mennesker og natur samtidig.

NBS brukes både knyttet til ferskvann og marine ressurser. Det kan være å verne våtmarksområder som naturlig binder CO2, restaurere en elvestrekning, etablere blå skog eller å bruke bynære naturområder på en bærekraftig måte.

Ofte snakker vi også om blågrønne løsninger eller blågrønn infrastruktur som kan bidra til å håndtere overvann i byene, for eksempel regnbed, åpne bekker og grønne tak.

Les mer om NIVAs arbeid med naturbaserte løsninger

Hva handler webinarene om?

Vi får stadig mer kunnskap om naturbaserte løsninger og hvordan de kan tas i bruk. I Naturbasert sone håper vi å belyse ulike problemstillinger knyttet til naturbaserte løsninger i praksis og å dele erfaringer og kunnskap mellom forskning, forvaltning og andre interesserte.

Naturbasert sone passer for alle som jobber med eller forsker på temaet, men også for deg som bare vil vite mer om naturbaserte løsninger, hvordan de kan tas i bruk og hvorfor.

Hvordan delta?

Naturbasert Sone arrangeres på Teams mellom kl. 11.00-11.45 på torsdager, omtrent en gang i måneden.

Kommende arrangementer:

29. September (Obs - starter kl. 8.45): "Oslofjordens blå skoger – folkeforskning og restaurering for å ta vare på fjorden vår" med Kristina Øie Kvile, NIVA og Norith Eckbo, SABIMA. (Live arrangement under Forskningsdagene i samarbeid med Oslofjordmuseet - mer info kommer). 

27. oktober: "Litt på kanten og helt på jordet: Effekt av buffersoner i jordbruksvassdrag" med Anne-Grete Buseth Blankenberg og Eva Skarbøvik, NIBIO.

24. november: tema kommer.

Arrangementene er gratis og åpne for alle – del gjerne med en kollega som kan ha interesse av å få med seg dette! 

Vi kommer også til å dele opptak av webinarene på denne nettsiden. Vi deler også ressurser og nyttig informasjon om NBS som kommer opp underveis i serien her

Har du spørsmål eller innspill – send en e-post til nbs@niva.no. Du finner oss også på Facebook

 

Naturbasert Sone kalender

Sist oppdatert 13.09.2022