Naturbasert sone - ny webinarserie

Velkommen til digitale lunsj-arrangementer om naturbaserte og blågrønne løsninger for klima og miljø!

Sted: Teams
Når: 02.06.2022 - 02.06.2022, kl. 11.00-11.45

Mer informasjon om framtidige arrangementer finner du lenger ned på denne siden! 

My project kopi 4 (2).png

Neste webinar er torsdag 2. juni klokken 11.00-11.45

Tema: Organisering av elverestaurering - forslag for Alnaelva i Oslo
(Ingrid Nesheim, NIVA).

Elverestaurering er en naturbasert løsning som berører en rekke kommunale, statlige, private og frivillige aktører. Det vil derfor kreve tilrettelegging for tverrsektorielt samarbeid.

I dette webinaret presenterer Ingrid Nesheim (NIVA) et forslag til en modell for samordnet, kunnskapsbasert, effektiv og langsiktig organisering av et slikt samarbeid med utgangspunkt i Alnaelva.

Alna er et urbant vassdrag i Oslo kommune. I utgangspunktet er miljøtilstanden lengst inne ved kildene i marka god, men urbant press, forurensning og vandringshindre påvirker tilstanden negativt lenger ned i Groruddalen.

Det er stort behov for å forbedre den økologiske tilstanden, ivareta biologisk mangfold, tilrettelegge for klimaendringer og gi befolkningen gode rekreasjonsmuligheter langs vassdraget. Tiltak i Alna må ta hensyn til alle disse behovene samtidig.

Webinaret arrangeres på Teams. 

Delta ved å fylle ut påmeldingsskjemaet på denne siden.

Da vil du vil få tilsendt en lenke og en kalender-påminnelse.

Hva er naturbaserte løsninger?

Selv om definisjonene kan variere litt, er det i hovedsak snakk om å etterligne eller ta i bruk naturens egne funksjoner og økosystemer for å løse utfordringer som for eksempel klimaendringer og ta vare på mennesker og natur samtidig.

NBS brukes både knyttet til ferskvann og marine ressurser. Det kan være å verne våtmarksområder som naturlig binder CO2, restaurere en elvestrekning, etablere blå skog eller å bruke bynære naturområder på en bærekraftig måte.

Ofte snakker vi også om blågrønne løsninger eller blågrønn infrastruktur som kan bidra til å håndtere overvann i byene, for eksempel regnbed, åpne bekker og grønne tak.

Les mer om NIVAs arbeid med naturbaserte løsninger

Hva handler webinarene om?

Vi får stadig mer kunnskap om naturbaserte løsninger og hvordan de kan tas i bruk. I Naturbasert sone håper vi å belyse ulike problemstillinger knyttet til naturbaserte løsninger i praksis og å dele erfaringer og kunnskap mellom forskning, forvaltning og andre interesserte.

Naturbasert sone passer for alle som jobber med eller forsker på temaet, men også for deg som bare vil vite mer om naturbaserte løsninger, hvordan de kan tas i bruk og hvorfor.

Hvordan delta?

Naturbasert Sone arrangeres på Teams mellom kl. 11.00-11.45 på torsdager, omtrent en gang i måneden.

Kommende arrangementer:

2.juni

(Datoer for høsten kommer)

Arrangementene er gratis og åpne for alle – del gjerne med en kollega som kan ha interesse av å få med seg dette! 

Vi kommer også til å dele opptak av webinarene på denne nettsiden. Vi deler også ressurser og nyttig informasjon om NBS som kommer opp underveis i serien her

Har du spørsmål eller innspill – send en e-post til nbs@niva.no. Du finner oss også på Facebook

Sist oppdatert 25.05.2022