Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Liten fjord med store utfordringer

Kategori: Rapport
22.05.2017 Nesten 90 år med industriaktiviteter i nærområdet setter sine spor. En fersk rapport gir oppdatert informasjon om miljøtilstanden i - og mulige tiltak for – Gunneklevfjorden i Porsgrunn.

Harde fakta om bløt bunn

Kategori: Rapport
17.09.2015 Med data fra mer enn 30 års arbeid i ryggen, kan forskere klassifisere marine bløtbunnsområder og koble kunnskap fra punkter til arealer. NIVAs SOFTMOD-prosjekt er det eneste i Norge som modellerer dyresamfunn på bløtbunn.

Det skjer noe i Mjøsa

Kategori: Rapport
06.06.2016 NIVA har overvåket livet og miljøet i Mjøsa siden 1972, og den siste rapporten viser at Norges største innsjø har det stadig bedre.

Bunndyr avslører elvenes forurensning

Kategori: Rapport
19.08.2014 Ved å undersøke smådyrene på bunnen av 47 elvestasjoner i Indre Oslofjord, har forskere vurdert elvenes forurensingsbelastning og økologiske tilstand.

Bekreftet at tilsettingsstoff i sjampo hoper seg opp i fisk

Kategori: Rapport
17.09.2015 Betydelige mengder av en ny miljøgift som brukes i blant annet håndkrem og sjampo, er funnet i fisk fra Mjøsa.

9 av 10 havhester har plast i magen

Kategori: Rapport
04.03.2015 Plast i form av svært små partikler, såkalt mikroplast, er blitt et globalt miljøproblem. Forskere finner plast i over halvparten av vannprøvene fra verdenshavene.

Om vannforvaltningen skal klimatilpasses – hva bør på plass?

Kategori: Rapport
26.05.2017 EUs vanndirektiv, implementert i Norge gjennom vannforskriften, gir konkrete miljømål som medlemsstatene er forpliktet å nå. Men i et klima i endring, med stadig hyppigere og ekstreme vær- og klimahendelser, hvordan drive vannforvaltning?

På spøkelsesjakt i Oslofjorden

Kategori: Rapport
22.05.2017 Spøkelseskreps og andre langveisfarende, fremmede arter inntar Oslofjorden. NIVA har undersøkt de mest effektive metodene for å kartlegge spredning og økologiske effekter av de nye artene som bosetter seg i hovedstadens farvann.

Mikroplast i blåskjell langs hele kysten

Kategori: Rapport
13.12.2017 NIVA har, på oppdrag for Miljødirektoratet, undersøkt forekomst av mikroplast i blåskjell langs hele norskekysten. Undersøkelsene viser at fire av fem undersøkte skjell har fått i seg plastpartikler.

Pesticider i Kina

Kategori: Publikasjon
22.06.2015 Forskere ved NIVA har nylig publisert en oversiktsartikkel om pesticider i akvatisk miljø i Kina. Kina er en av verdens største produsenter og brukere av pesticider i verden i dag, men i de senere årene har det vokst frem en økende bevissthet for hvilke konsekvenser dette kan ha på miljøet.