Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Finner dopsvar i europas kloakk

Kategori: Nyheter
25.10.2012 Det som kommer inn må ut, samme om det spises eller sniffes. Et NIVA-ledet forskningsprosjekt avslører for første gang dopbruken i 19 europeiske storbyer.

Varsko om veterinærmedisin

Kategori: Publikasjon
02.10.2015 Dagens risikovurderinger av medisinbruk i havbruksnæringen fanger ikke opp langtidsvirkninger i tilstrekkelig grad.

Uskyldige ofre i kampen mot lakselusen

Kategori: Publikasjon
03.03.2015 Risikovurderinger av veterinærmedisin i akvakultur kan ha undervurdert effekten på organismer utenfor målgruppen.

Når Himalayas isbreer smelter våkner miljøgiftene til liv

Kategori: Publikasjon
23.11.2015 Global oppvarming frigjør miljøgifter fra fordums tid og fører dem til Ganges, hinduismens hellige elv.

Europeisk investering i marin restaurering

Kategori: Publikasjon
12.12.2017 Mange viktige leveområder for dyrelivet i havet er i ferd med å gå tapt. Per i dag finnes ingen fullstendig oversikt hverken over hvilke marine leveområder som finnes, hvilke leveområder som er truet av ødeleggelse eller hvordan leveområdene kan repareres. Det skal det bli en orden på nå, ved hjelp av det fireårige EU-finansierte prosjektet MERCES.

Norsk ferskvannsfisk: Et lager av kvikksølv

Kategori: Publikasjon
10.12.2014 Utslippene av kvikksølv er sterkt redusert, men konsentrasjonen i fisk er mangedoblet.

Mer skog i fjellet gir varmere klima

Kategori: Publikasjon
17.09.2015 Fjellskog og kratt vokser og sprer seg i fjellområder og nordlige strøk. Årsaken er høyere temperatur og redusert utmarksbeite. Ny forskning viser at mer fjellskog forsterker den globale oppvarmingen.

Klimastasjonen Langtjern

08.12.2017 Siden 2010 har NIVA bygget opp en klimaovervåkingsstasjon ved Langtjern i Buskerud, som gjør langtidsovervåking av ferskvann mulig.

Laks og aure får avkom som oppfører seg som laks

Kategori: Publikasjon
17.09.2015 Store mengder hybrider mellom laks og aure er oppdaget i noen norske elver. De fleste artshybrider i naturen dør, men avkommet av laks og aure overlever.

Tromsø - Longyearbyen: MS Norbjørn

08.12.2017 Fraktskipet MS Norbjørn opererer et Ferrybox-system i verdens nordligste fraktrute mellom Tromsø og Longyearbyen. Skipet anløper Ny-Ålesund på halvparten av overfartene fra Tromsø.