Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Kråkebollens kamp

Kategori: Nyheter
16.02.2016 En hær av kråkeboller har i tiår beitet ned den nordnorske kysten. Nå sørger klimaendringer for at den drives tilbake.

Verdens sjøer blir varmere

22.12.2017 Innsjøer over hele verden varmes opp av klimaendringene. Det truer ferskvannsforsyninger og økosystemer, ifølge en studie som spenner over seks kontinenter. Norske innsjøer er intet unntak.

Milepæl for NIVAs ballastvannteam: Innfrir amerikanske metodekrav

Kategori: Nyheter
30.11.2015 Etter at NIVA offisielt ble godkjent av den amerikanske kystvakten og Det Norske Veritas GL som testanlegg for rensing av ballastvann i mars i år, har ballastvannteamet jobbet hardt og intensivt for Optimarin, en norsk leverandør av teknologi basert på filtrering og UV-behandling av ballastvann. I november kom gjennombruddet.

Møt muslingkrepsen

Kategori: Nyheter
09.09.2015 Muslingkreps (Crustacea, klasse Ostracoda) er en gruppe små krepsdyr som lever både i havet og i ferskvann. Det norske navnet henspiller på den pussige morfologien, som er så lik en musling at man ved første øyekast kunne forveksle dem.

Tiltaksorientert overvåking for industribedrifter

Kategori: Rapport
17.09.2015 Vanndirektivet, gjennomført i norsk lovverk gjennom vannforskriften, omhandler innsjøer, elver, grunnvann og kystvann (vannforekomster). I direktivet er overvåkingsstrategier inndelt i tre grupper; basisovervåkning, tiltaksovervåkning og problemkartlegging. Tiltaksovervåking skal gjennomføres i vannforekomster som står i fare for ikke å nå miljømålene innen 2015 og til å vurdere endringer i tilstanden som følge av miljøforbedrende tiltak.

Størrelse er ikke alt

Kategori: Rapport
26.05.2015 Hvor godt utstyrt ålegraset er, er likegyldig for hundretusenvis av små dyr.

Presentasjoner

14.03.2016 Her finner du presentasjonene fra oppsummeringen av NIVAs strategiske instituttsatsninger på Klimaeffekter og Nye Miljøgifter.

Mindre torsk langs Skagerrak-kysten

Kategori: Rapport
05.10.2016 Helt siden 1919, kun avbrutt av 2. verdenskrig, har det blitt talt torskeyngel langs Skagerrak-kysten. Forskere fra Norsk institutt for vannforskning har nå brukt tallene fra nesten hundre år med telling til å se på hvordan klimaet påvirker torsken.

Miljøgifter i våre store innsjøer

Kategori: Rapport
17.09.2015 Produkter vi omgir oss med i dagliglivet kan inneholde en rekke miljøfarlige stoffer som utilsiktet ender opp i naturen. Deres skjebne i naturen kan være lite kjent, og i overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i store innsjøer» kartlegges deres forekomst i innsjøenes næringskjeder sammen med andre kjente miljøgifter.