Cathrine Brecke Gundersen
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 416 80 804
Seksjon: Nedbørfeltprosesser
Cathrine Brecke Gundersen har PhD og MSc i miljøvitenskap fra Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Hun har erfaring med biogeokjemiske prosesser som inkluderer transport av miljøgifter, sorpsjon til jord og bionedbrytning, samt rollen til løst organisk materiale. Hennes PhD prosjekt fokuserte på mulig kreftfremkallende nitraminer som dannes fra amin-basert CO2 fangstteknologi. Cathrine har også erfaring innen analytisk kjemi som for eksempel fra LC-MS/MS og SPME GC-MS metodeutvikling.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. de Wit, Heleen; Garmo, Øyvind Aaberg; Jackson-Blake, Leah Amber; Clayer, Francois; Vogt, Rolf David; Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Gundersen, Cathrine Brecke; Guerrerro, J.L; Hindar, Atle; (2023) Changing water chemistry in one thousand Norwegian lakes during three decades of cleaner air and climate change. Global Biogeochemical Cycles ISSN 0886-6236. Vol 37 No2 doi: 10.1029/2022GB007509
  2. Norling, Magnus Dahler; Clayer, Francois; Gundersen, Cathrine Brecke; (2022) Levels of nitramines and nitrosamines in lake drinking water close to a CO<inf>2</inf> capture plant: A modelling perspective. Environmental Research ISSN 0013-9351. Vol 212 doi: 10.1016/j.envres.2022.113581
  3. Gundersen, Cathrine Brecke; Andersen, Tom; Vogt, Rolf David; Allison, Steven D.; (2018) Growth response of environmental bacteria under exposure to nitramines from CO2-capture. International Journal of Greenhouse Gas Control ISSN 1750-5836. Vol 79 s248-251 doi: 10.1016/j.ijggc.2018.11.003
  4. Gundersen, Cathrine Brecke; Zhu, Liang; Lindahl, Sofia; Wang, Shiyu; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa; (2017) LC-MS/MS Method for Simultaneous Determination of Monoethanol- and Dimethylnitramine in Aqueous Soil Extracts. Chromatographia ISSN 0009-5893. Vol 80 No9 s1475-1481 doi: 10.1007/s10337-017-3355-6
  5. Gundersen, Cathrine Brecke; Breedveld, Gijs D.; Foseid, Lena; Vogt, Rolf David; (2017) Soil sorption of two nitramines derived from amine-based CO2 capture. Environmental Science: Processes & Impacts ISSN 2050-7887. Vol 19 No6 s812-821 doi: 10.1039/c7em00131b
  6. Gundersen, Cathrine Brecke; Andersen, Tom; Lindahl, Sofia; Linke, Dirk; Vogt, Rolf David; (2014) Bacterial response from exposure to selected aliphatic nitramines. Energy Procedia ISSN 1876-6102. Vol 63 s791-800 doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.089
  7. Lindahl, Sofia; Gundersen, Cathrine Brecke; Lundanes, Elsa; (2014) A review of available analytical technologies for qualitative and quantitative determination of nitramines. Environmental Science: Processes & Impacts ISSN 2050-7887. Vol 16 No8 s1825-1840 doi: 10.1039/c4em00095a
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre