Sondre Meland
PhD
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 970 37 586
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Sondre Meland er ferskvannsbiolog (Cand. Scient.) og økotoksikolog (PhD) fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) med faglig spesialisering innen fiske- og bunndyrøkologi, samt miljøkjemi og toksikologiske effekter hos fisk. Hans forskning gjennom mange år omhandler kobling mellom miljøkjemi (urbane og veirelaterte miljøgifter) og økologiske effekter spesielt innen urbane områder inkludert samferdsel. Videre har han lang erfaring med bruk av statistiske metoder som f.eks. ordinasjonsanalyser. Han jobbet i Statens vegvesen med temaet forurensning fra vei og trafikk i perioden 2001 - 2017, og har lang erfaring med å delta og lede arbeidsgrupper og FoU-prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Han har siden 2012 vært ansatt som førsteamanuensis II på NMBU ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning. Stillingen er faglig relatert til urban forurensning med hovedfokus på miljøeffekter i vann fra bygging og drifting av veinettet. Undervisning og veiledning av mastergradsstudenter og PhD-studenter har vært en viktig del av denne jobben. Fra januar 2020 er han forskningsleder for seksjonen Nedbørfeltprosesser.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Grung, Merete; Meland, Sondre; Ruus, Anders; Ranneklev, Sissel; Fjeld, Eirik; Kringstad, Alfhild; Rundberget, Jan Thomas; Cruz, Majbrit Dela; Christensen, Jan H; (2021) Occurrence and trophic transport of organic compounds in sedimentation ponds for road runoff. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 751 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141808
 2. Meland, Sondre; Brandt, Uta; Rødland, Elisabeth; (2021) Miljøovervåkning av bildekkrelevante forurensningsstoffer fra Huggenes støyvoll – Oppsummering fra fase II. Vann ISSN 0042-2592. Vol 56 No1 s49-60
 3. Rauert, Cassandra; Rødland, Elisabeth S; Okoffo, Elvis D.; Reid, Malcolm J; Meland, Sondre; Thomas, Kevin V; (2021) Challenges with quantifying tire road wear particles: Recognizing the need for further refinement of the ISO technical specification. Environmental Science and Technology Letters (ES&T Letters) ISSN 2328-8930. Vol 8 No3 s231-236 doi: 10.1021/acs.estlett.0c00949
 4. Masresha, Alemayehu Esayas; Skipperud, Lindis; Rosseland, Bjørn Olav; Zinabu, G.M.; Meland, Sondre; Salbu, Brit; (2021) Bioaccumulation of trace elements in liver and kidney of fish species from three freshwater lakes in the Ethiopian Rift Valley. Environmental Monitoring & Assessment ISSN 0167-6369. Vol 193 doi: 10.1007/s10661-021-09083-1
 5. Borgstrøm, Reidar; Rognerud, Sigurd; Meland, Sondre; Rosseland, Bjørn Olav; (2021) Introduced European minnow Phoxinus phoxinus in alpine lakes may increase total mercury concentration in brown trout Salmo trutta. Fauna Norvegica ISSN 1502-4873. Vol 41 s41-49 doi: 10.5324/fn.v41i0.3967
 6. Girardin, Viviane; Grung, Merete; Meland, Sondre; (2020) Polycyclic aromatic hydrocarbons: bioaccumulation in dragonfly nymphs (Anisoptera), and determination of alkylated forms in sediment for an improved environmental assessment. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 10 doi: 10.1038/s41598-020-67355-1
 7. Rødland, Elisabeth Strandbråten; Okoffo, Elvis D.; Rauert, Cassandra; Heier, Lene S; Lind, Ole Christian; Reid, Malcolm; Thomas, Kevin V; Meland, Sondre; (2020) Road de-icing salt: Assessment of a potential new source and pathway of microplastics particles from roads. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 738 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139352
 8. Ghorbani Mooselu, Mehrdad; Liltved, Helge; Nikoo, Mohammad Reza; Hindar, Atle; Meland, Sondre; (2020) Assessing optimal water quality monitoring network in road construction using integrated information-theoretic techniques. Journal of Hydrology ISSN 0022-1694. Vol 589 doi: 10.1016/j.jhydrol.2020.125366
 9. Meland, Sondre; Sun, Zhenhua; Sokolova, Ekaterina; Rauch, Sebastien; Brittain, John E; (2020) A comparative study of macroinvertebrate biodiversity in highway stormwater ponds and natural ponds. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 740 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140029
 10. Meland, Sondre; Hultman, Maria Thérése; Georgantzopoulou, Anastasia; Petersen, Karina; Brandt, Uta; Kringstad, Alfhild; Rundberget, Jan Thomas; Grung, Merete; (2020) Storskala utlekkingstest av bildekkrelevante forurensningsstoffer fra Huggenes støyvoll (E6, Råde). Vann ISSN 0042-2592. Vol 55 No1 s53-66
 11. Meland, Sondre; Gomes, Tania; Petersen, Karina; Håll, Johnny; Lund, Espen; Kringstad, Alfhild; Grung, Merete; (2019) Road related pollutants induced DNA damage in dragonfly nymphs (Odonata, Anisoptera) living in highway sedimentation ponds. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 9 doi: 10.1038/s41598-019-52207-4
 12. Sun, Zhenhua; Majaneva, Markus; Sokolova, Ekaterina; Rauch, Sebastien; Meland, Sondre; Ekrem, Torbjørn; (2019) DNA metabarcoding adds valuable information for management of biodiversity in roadside stormwater ponds. Ecology and Evolution ISSN 2045-7758. Vol 9 No17 s9712-9722 doi: 10.1002/ece3.5503
 13. Sun, Zhenhua; Sokolova, Ekaterina; Brittain, John E; Saltveit, Svein Jakob; Rauch, Sébastien; Meland, Sondre; (2019) Impact of environmental factors on aquatic biodiversity in roadside stormwater ponds. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 9 doi: 10.1038/s41598-019-42497-z
 14. Meland, Sondre; Rødland, Elisabeth Strandbråten; (2018) Forurensning i tunnelvaskevann – en studie av 34 veitunneler i Norge. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No1 s54-65
 15. Sun, Zhenhua; Brittain, John Edward; Sokolova, Ekaterina; Thygesen, Helene; Saltveit, Svein Jakob; Rauch, Sebastian; Meland, Sondre; (2018) Aquatic biodiversity in sedimentation ponds receiving road runoff - What are the key drivers?. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 610-611 s1527-1535 doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.06.080
 16. Grung, Merete; Vikan, Hedda; Hertel-Aas, Turid; Meland, Sondre; Thomas, Kevin V; Ranneklev, Sissel; (2017) Roads and motorized transport as major sources of priority substances? A data register study. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A ISSN 1528-7394. Vol 80 No16-18 s1031-1047 doi: 10.1080/15287394.2017.1352206
 17. Grung, Merete; Kringstad, Alfhild; Bæk, Kine; Allan, Ian J; Thomas, Kevin V; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel B; (2017) Identification of non-regulated polycyclic aromatic compounds and other markers of urban pollution in road tunnel particulate matter. Journal of Hazardous Materials ISSN 0304-3894. Vol 323 s36-44 doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.05.036
 18. Allan, Ian J; O'Connell, Steven G; Meland, Sondre; Bæk, Kine; Grung, Merete; Anderson, Kim A; Ranneklev, Sissel B; (2016) PAH Accessibility in Particulate Matter from Road-Impacted Environments. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 50 No15 s7964-7972 doi: 10.1021/acs.est.6b00504
 19. Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; Hertel-Aas, Turid; (2016) Forslag til nye retningslinjer for rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann. Vann ISSN 0042-2592. Vol 51 No3 s263-273
 20. Grung, Merete; Petersen, Karina; Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Christensen, Jan H.; Malmqvist, Linus M.V.; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; (2016) PAH related effects on fish in sedimentation ponds for road runoff and potential transfer of PAHs from sediment to biota. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 566-567 s1309-1317 doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.05.191
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre