Ansatt bilde
Sondre Meland
PhD
Stilling: Seniorforsker, professor II
Telefon: +47 970 37 586
Seksjon: Økotoksikologi og risikovurdering
Sondre Meland er ferskvannsbiolog (Cand. Scient.) og økotoksikolog (PhD) fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) med faglig spesialisering innen fiske- og bunndyrøkologi, samt miljøkjemi og toksikologiske effekter hos fisk. Videre har han lang erfaring med bruk av statistiske metoder som f.eks. ordinasjonsanalyser. Han har jobbet i Statens vegvesen med temaet forurensning fra veg og trafikk siden endt utdannelse i 2001, og har lang erfaring med å delta og lede arbeidsgrupper og FoU-prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Han har siden 2012 vært ansatt som førsteamanuensis II på NMBU ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning. Stillingen er faglig relatert til urban forurensning med hovedfokus på miljøeffekter i vann fra bygging og drifting av vegnettet. Undervisning og veiledning av mastergradsstudenter/PhD-studenter har vært en viktig del av denne jobben.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Sun, Zhenhua; Brittain, John Edward; Sokolova, Ekaterina; Thygesen, Helene; Saltveit, Svein Jakob; Rauch, Sebastian; Meland, Sondre; (2018) Aquatic biodiversity in sedimentation ponds receiving road runoff - What are the key drivers?. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 610-611 s1527-1535 doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.06.080
 2. Meland, Sondre; Rødland, Elisabeth Strandbråten; (2018) Forurensning i tunnelvaskevann – en studie av 34 veitunneler i Norge. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No1 s54-65
 3. Grung, Merete; Kringstad, Alfhild; Bæk, Kine; Allan, Ian J; Thomas, Kevin V; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel B; (2017) Identification of non-regulated polycyclic aromatic compounds and other markers of urban pollution in road tunnel particulate matter. Journal of Hazardous Materials ISSN 0304-3894. Vol 323 s36-44 doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.05.036
 4. Grung, Merete; Vikan, Hedda; Hertel-Aas, Turid; Meland, Sondre; Thomas, Kevin V; Ranneklev, Sissel; (2017) Roads and motorized transport as major sources of priority substances? A data register study. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A ISSN 1528-7394. Vol 80 No16-18 s1031-1047 doi: 10.1080/15287394.2017.1352206
 5. Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; Hertel-Aas, Turid; (2016) Forslag til nye retningslinjer for rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann. Vann ISSN 0042-2592. Vol 51 No3 s263-273
 6. Allan, Ian J; O'Connell, Steven G; Meland, Sondre; Bæk, Kine; Grung, Merete; Anderson, Kim A; Ranneklev, Sissel B; (2016) PAH Accessibility in Particulate Matter from Road-Impacted Environments. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 50 No15 s7964-7972 doi: 10.1021/acs.est.6b00504
 7. Petersen, Karina; Bæk, Kine; Grung, Merete; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; (2016) In vivo and in vitro effects of tunnel wash water and traffic related contaminants on aquatic organisms. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 164 s363-371 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.108
 8. Grung, Merete; Petersen, Karina; Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Christensen, Jan H.; Malmqvist, Linus M.V.; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; (2016) PAH related effects on fish in sedimentation ponds for road runoff and potential transfer of PAHs from sediment to biota. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 566-567 s1309-1317 doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.05.191
 9. Garmo, Øyvind Aaberg; Hertel-Aas, Turid; Ranneklev, Sissel Brit; Meland, Sondre; (2015) Vurdering av biotilgjengelighetsmodeller som verktøy for karakterisering av resipienters sårbarhet for metallforurensing fra veg. Vann ISSN 0042-2592. Vol 50 No3 s278-290
 10. Tollefsen, Knut Erik; Song, You; Kleiven, Merethe; Mahrosh, Urma; Meland, Sondre; Rosseland, Bjørn Olav; Teien, Hans-Christian; (2015) Transcriptional changes in Atlantic salmon (Salmo salar) after embryonic exposure to road salt. Aquatic Toxicology ISSN 0166-445X. Vol 169 s58-68 doi: 10.1016/j.aquatox.2015.10.003
 11. Mahrosh, Urma; Kleiven, Merethe; Meland, Sondre; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; (2014) Toxicity of road deicing salt (NaCl) and copper (Cu) to fertilization and early developmental stages of Atlantic salmon (Salmo salar). Journal of Hazardous Materials ISSN 0304-3894. Vol 280 s331-339 doi: 10.1016/j.jhazmat.2014.07.076
 12. Popic, Jelena Mrdakovic; Meland, Sondre; Salbu, Brit; Skipperud, Lindis; (2014) Mobility of radionuclides and trace elements in soil from legacy NORM and undisturbed naturally <sup>232</sup>Th-rich sites. Environmental Science: Processes & Impacts ISSN 2050-7887. Vol 16 No5 s1124-1134 doi: 10.1039/c3em00569k
 13. Jensen, Thomas Correll; Meland, Sondre; Schartau, Ann Kristin; Walseng, Bjørn; (2014) Does road salting confound the recovery of the microcrustacean community in an acidified lake?. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 478 s36-47 doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.01.076
 14. Lund Johansen, Susanne; Thygesen, Helene; Meland, Sondre; (2014) Kjemisk karakterisering av sediment i rensebassenger for vegavrenning. Vann ISSN 0042-2592. Vol 49 No1 s26-35
 15. Heier, Lene Sørlie; Nyheim, Mari Thanstrøm; Skipperud, Lindis; Meland, Sondre; (2013) Mobility and Uptake of Antimony, Cadmium and Cobalt in Dragonfly Larvae (Odonata, Anisoptera) as a Function of Road Salt Concentrations — a Tracer Experiment. Rauch, Sébastien; Morrison, Greg; Norra, Stefan; Schleicher, Nina; Springer Kapittel Part VI. ISBN 978-94-007-7756-9. s507-516
 16. Meland, Sondre; Damsgård, Mari Bryn; Skipperud, Lindis; Heier, Lene Sørlie; (2013) Accumulation of Metals and Metalloids in Larvae of Insects and Frog Living in Wet Sedimentation Ponds Receiving Runoff from a Four Lane Motorway. Rauch, Sébastien; Morrison, Greg; Norra, Stefan; Schleicher, Nina; Springer Kapittel Part VI. ISBN 978-94-007-7756-9. s495-505
 17. Vikan, Hedda; Meland, Sondre; (2013) Purification Practices of Water Runoff from Construction of Norwegian Tunnels — Status and Research Gaps. Rauch, Sébastien; Morrison, Greg; Norra, Stefan; Schleicher, Nina; Springer Kapittel Part VI. ISBN 978-94-007-7756-9. s475-484
 18. Kassaye, Yetneberk Ayalew; Skipperud, Lindis; Meland, Sondre; Dadebo, Elias; Einset, John W; Salbu, Brit; (2012) Trace element mobility and transfer to vegetation within the Ethiopian Rift Valley lake areas. Journal of Environmental Monitoring ISSN 1464-0325. Vol 14 No10 s2698-2709 doi: 10.1039/c2em30271c
 19. Meland, Sondre; Finne, Eivind Farmen; Heier, Lene Sørlie; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Song, You; Tollefsen, Knut-Erik; (2011) Hepatic gene expression profile in brown trout (Salmo trutta) exposed to traffic related contaminants. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 409 No8 s1430-1443 doi: 10.1016/j.scitotenv.2011.01.013
 20. Masresha, Alemayehu Esayas; Skipperud, Lindis; Rosseland, Bjørn Olav; Zinabu, G.M.; Meland, Sondre; Teien, Hans-Christian; Salbu, Brit; (2011) Speciation of selected trace elements in three Ethiopian Rift Valley Lakes (Koka, Ziway, and Awassa) and their major inflows. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 409 No19 s3955-3970 doi: 10.1016/j.scitotenv.2011.06.051
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre