Ansatt bilde
Sondre Meland
PhD
Stilling: Seniorforsker, professor II
Telefon: +47 970 37 586
Seksjon: Økotoksikologi og risikovurdering
Sondre Meland er ferskvannsbiolog (Cand. Scient.) og økotoksikolog (PhD) fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) med faglig spesialisering innen fiske- og bunndyrøkologi, samt miljøkjemi og toksikologiske effekter hos fisk. Videre har han lang erfaring med bruk av statistiske metoder som f.eks. ordinasjonsanalyser. Han har jobbet i Statens vegvesen med temaet forurensning fra veg og trafikk siden endt utdannelse i 2001, og har lang erfaring med å delta og lede arbeidsgrupper og FoU-prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Han har siden 2012 vært ansatt som førsteamanuensis II på NMBU ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning. Stillingen er faglig relatert til urban forurensning med hovedfokus på miljøeffekter i vann fra bygging og drifting av vegnettet. Undervisning og veiledning av mastergradsstudenter/PhD-studenter har vært en viktig del av denne jobben.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre