Sondre Meland
PhD
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 970 37 586
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Sondre Meland er ferskvannsbiolog (Cand. Scient.) og økotoksikolog (PhD) fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) med faglig spesialisering innen fiske- og bunndyrøkologi, samt miljøkjemi og toksikologiske effekter hos fisk. Hans forskning gjennom mange år omhandler kobling mellom miljøkjemi (urbane og veirelaterte miljøgifter) og økologiske effekter spesielt innen urbane områder inkludert samferdsel. Videre har han lang erfaring med bruk av statistiske metoder som f.eks. ordinasjonsanalyser. Han jobbet i Statens vegvesen med temaet forurensning fra vei og trafikk i perioden 2001 - 2017, og har lang erfaring med å delta og lede arbeidsgrupper og FoU-prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Han har siden 2012 vært ansatt som førsteamanuensis II på NMBU ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning. Stillingen er faglig relatert til urban forurensning med hovedfokus på miljøeffekter i vann fra bygging og drifting av veinettet. Undervisning og veiledning av mastergradsstudenter og PhD-studenter har vært en viktig del av denne jobben. Fra januar 2020 er han forskningsleder for seksjonen Nedbørfeltprosesser.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Grung, Merete; Lindman, Sofie Jenny; Kringstad, Alfhild; Girardin, Viviane; Meland, Sondre; (2022) Alkylated Polycyclic Aromatic Compounds in Road Runoff Are an Environmental Risk and Should Be Included in Future Investigations. Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 41 No8 s1838-1850 doi: 10.1002/etc.5399
 2. Rødland, Elisabeth Strandbråten; Lind, Ole Christian; Reid, Malcolm James; Heier, Lene Sørlie; Skogsberg, Emelie; Snilsberg, Brynhild; Gryteselv, Dagfin; Meland, Sondre; (2022) Characterization of tire and road wear microplastic particle contamination in a road tunnel: From surface to release. Journal of Hazardous Materials ISSN 0304-3894. Vol 435 doi: 10.1016/j.jhazmat.2022.129032
 3. Rødland, Elisabeth Strandbråten; Lind, Ole Christian; Reid, Malcolm James; Heier, Lene Sørlie; Okoffo, Elvis D.; Rauert, Cassandra; Thomas, Kevin V.; Meland, Sondre; (2022) Occurrence of tire and road wear particles in urban and peri-urban snowbanks, and their potential environmental implications. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 824 doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.153785
 4. Wennberg, Aina Charlotte; Meland, Sondre; Grung, Merete; Lillicrap, Adam David; (2022) Unravelling reasons for variability in the OECD 306 marine biodegradation test. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 300 doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.134476
 5. Masresha, Alemayehu Esayas; Skipperud, Lindis; Gebremariam, Zinabu; Meland, Sondre; Salbu, Brit; (2022) Mobile trace elements in sediments from lakes Hawassa, Koka, and Ziway in the Ethiopian Rift Valley. Environmental Monitoring & Assessment ISSN 0167-6369. Vol 195 doi: 10.1007/s10661-022-10512-y
 6. Grung, Merete; Meland, Sondre; Ruus, Anders; Ranneklev, Sissel; Fjeld, Eirik; Kringstad, Alfhild; Rundberget, Jan Thomas; Cruz, Majbrit Dela; Christensen, Jan H; (2021) Occurrence and trophic transport of organic compounds in sedimentation ponds for road runoff. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 751 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.141808
 7. Meland, Sondre; Brandt, Uta; Rødland, Elisabeth; (2021) Miljøovervåkning av bildekkrelevante forurensningsstoffer fra Huggenes støyvoll – Oppsummering fra fase II. Vann ISSN 0042-2592. Vol 56 No1 s49-60
 8. Rødland, Elisabeth Strandbråten; Samanipour, Saer; Rauert, Cassandra; Okoffo, Elvis D.; Reid, Malcolm James; Heier, Lene S; Lind, Ole Christian; Thomas, Kevin V; Meland, Sondre; (2021) A novel method for the quantification of tire and polymer-modified bitumen particles in environmental samples by pyrolysis gas chromatography mass spectroscopy. Journal of Hazardous Materials ISSN 0304-3894. Vol 423, Part A doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127092
 9. Rødland, Elisabeth Strandbråten; Samanipour, Saer; Rauert, Cassandra; Okoffo, Elvis D.; Reid, Malcolm James; Heier, Lene S; Lind, Ole Christian; Thomas, Kevin V; Meland, Sondre; (2021) A novel method for the quantification of tire and polymer-modified bitumen particles in environmental samples by pyrolysis gas chromatography mass spectroscopy. Journal of Hazardous Materials ISSN 0304-3894. Vol 423, Part A doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.127092
 10. Rauert, Cassandra; Rødland, Elisabeth S; Okoffo, Elvis D.; Reid, Malcolm J; Meland, Sondre; Thomas, Kevin V; (2021) Challenges with quantifying tire road wear particles: Recognizing the need for further refinement of the ISO technical specification. Environmental Science and Technology Letters (ES&T Letters) ISSN 2328-8930. Vol 8 No3 s231-236 doi: 10.1021/acs.estlett.0c00949
 11. Borgstrøm, Reidar; Rognerud, Sigurd; Meland, Sondre; Rosseland, Bjørn Olav; (2021) Introduced European minnow Phoxinus phoxinus in alpine lakes may increase total mercury concentration in brown trout Salmo trutta. Fauna Norvegica ISSN 1502-4873. Vol 41 s41-49 doi: 10.5324/FN.V41I0.3967
 12. Masresha, Alemayehu Esayas; Skipperud, Lindis; Rosseland, Bjørn Olav; Zinabu, G.M.; Meland, Sondre; Salbu, Brit; (2021) Bioaccumulation of trace elements in liver and kidney of fish species from three freshwater lakes in the Ethiopian Rift Valley. Environmental Monitoring & Assessment ISSN 0167-6369. Vol 193 doi: 10.1007/s10661-021-09083-1
 13. Girardin, Viviane; Grung, Merete; Meland, Sondre; (2020) Polycyclic aromatic hydrocarbons: bioaccumulation in dragonfly nymphs (Anisoptera), and determination of alkylated forms in sediment for an improved environmental assessment. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 10 doi: 10.1038/s41598-020-67355-1
 14. Rødland, Elisabeth Strandbråten; Okoffo, Elvis D.; Rauert, Cassandra; Heier, Lene S; Lind, Ole Christian; Reid, Malcolm; Thomas, Kevin V; Meland, Sondre; (2020) Road de-icing salt: Assessment of a potential new source and pathway of microplastics particles from roads. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 738 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139352
 15. Meland, Sondre; Sun, Zhenhua; Sokolova, Ekaterina; Rauch, Sebastien; Brittain, John E; (2020) A comparative study of macroinvertebrate biodiversity in highway stormwater ponds and natural ponds. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 740 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140029
 16. Meland, Sondre; Hultman, Maria Thérése; Georgantzopoulou, Anastasia; Petersen, Karina; Brandt, Uta; Kringstad, Alfhild; Rundberget, Jan Thomas; Grung, Merete; (2020) Storskala utlekkingstest av bildekkrelevante forurensningsstoffer fra Huggenes støyvoll (E6, Råde). Vann ISSN 0042-2592. Vol 55 No1 s53-66
 17. Ghorbani Mooselu, Mehrdad; Liltved, Helge; Nikoo, Mohammad Reza; Hindar, Atle; Meland, Sondre; (2020) Assessing optimal water quality monitoring network in road construction using integrated information-theoretic techniques. Journal of Hydrology ISSN 0022-1694. Vol 589 doi: 10.1016/j.jhydrol.2020.125366
 18. Meland, Sondre; Gomes, Tania; Petersen, Karina; Håll, Johnny; Lund, Espen; Kringstad, Alfhild; Grung, Merete; (2019) Road related pollutants induced DNA damage in dragonfly nymphs (Odonata, Anisoptera) living in highway sedimentation ponds. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 9 doi: 10.1038/s41598-019-52207-4
 19. Sun, Zhenhua; Majaneva, Markus; Sokolova, Ekaterina; Rauch, Sebastien; Meland, Sondre; Ekrem, Torbjørn; (2019) DNA metabarcoding adds valuable information for management of biodiversity in roadside stormwater ponds. Ecology and Evolution ISSN 2045-7758. Vol 9 No17 s9712-9722 doi: 10.1002/ece3.5503
 20. Sun, Zhenhua; Sokolova, Ekaterina; Brittain, John E; Saltveit, Svein Jakob; Rauch, Sébastien; Meland, Sondre; (2019) Impact of environmental factors on aquatic biodiversity in roadside stormwater ponds. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 9 doi: 10.1038/s41598-019-42497-z
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre