Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST)

Det nasjonale overvåkingsprogrammet «Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST» i regi av Miljødirektoratet består av flere delprogram som er inndelt etter økoregioner. Programmet er en del av den nasjonale basisovervåkningen av miljøtilstanden i kystvann og har til hensikt å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten.

Nærbilde av tang under vann.

Om prosjektet

Tidsrom: 2013- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Kontaktpersoner i NIVA
Gunhild Borgersen (Nordsjøen)
Elianne Egge (Norskehavet Sør)
Anette Engesmo (Norskehavet Nord & Barentshavet)

Les om programmet hos Miljødirektoratet

Overvåkingen skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter i kyst og fjordområder, og fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og organisk belastning på et tidlig stadium, samt følge med på langsiktige klimaendringer. Programmet omfatter undersøkelser av biologiske forhold (hardbunn, bløtbunn, pelagisk prøvetaking (planteplankton) og kjemiske støtteparametere (næringssalter, oksygen, siktdyp, temperatur og saltholdighet).

NIVA leder delprogrammene ØKOKYST Nordsjøen, ØKOKYST Norskehavet Sør og deltar i tillegg i ØKOKYST Norskehavet Nord og ØKOKYST Barentshavet sammen med NIVAs datterselskap Akvaplan-niva.

Mer informasjon

Prosjektet har resultert i en rekke rapporter, herunder:

Camilla With Fagerli, Hilde C. Trannum, André Staalstrøm, Wenche Eikrem, Anne Deininger, Kai Sørensen, Sabine Marty. 2021. Økokyst – delprogram Skagerrak. Årsrapport 2020. Miljødirektoratet-rapport; M-1964

Hilde C. Trannum, Lars Golmen, Wenche Eikrem, Caroline Mengeot. 2021. Økokyst – delprogram Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2020. Miljødirektoratet-rapport; M-1967

Camilla With Fagerli, Hilde Trannum, Lars Golmen, Wenche Eikrem, Caroline Mengeot. 2021. Økokyst – delprogram Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2020. Miljødirektoratet-rapport; M-1967

Trine Dale, Wenche Eikrem, Camilla With Fagerli, Trond Kristiansen, Hilde Cecilie Trannum og Louise Valstrand. 2021. Økokyst - delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2020. Miljødirektoratet-rapport; M-1966

Guttorm Christensen, David Hammenstig, Roger Velvin, Hans-Petter Mannvik, Wenche Eikrem, Stine Hermansen, Geir Dahl-Hansen, Trond Ivarjord, August Tobiesen, Tina Bryntesen, Gunnar Larsen og Sonja Kistenich. 2021. Økokyst – delprogram Norskehavet Nord I, Årsrapport 2020. Miljødirektoratet-rapport; M-1969

Guttorm N. Christensen, David Hammenstig, Roger Velvin, Hans Petter Mannvik, Wenche Eikrem, Stine Hermansen, Anette Engesmo, Geir Dahl-Hansen, Gyda W. Lorås, Tina Bryntesen, August Tobiesen, Sonja Kistenich og Gunnar Larsen. 2021. Økokyst - delprogram Norskehavet Nord II, Årsrapport 2020. Miljødirektoratet-rapport; M-1970

Guttorm N. Christensen, David Hammenstig, Roger Velvin, Hans-Petter Mannvik, Stine Hermansen, Anette Engesmo, Geir Dahl-Hansen, Wenche Eikrem, Louise Valestrand, Jany O. Raoeliaritiana, Tina Bryntesen og Ann Kathrin Baur. 2021. Økokyst – delprogram Norskehavet Nord III, Årsrapport 2020. Miljødirektoratet-rapport; M-1971

Bryntesen, Sonja Kistenich og Anette Engesmo. 2021. Økokyst – delprogram Barentshavet, Årsrapport 2020. Miljødirektoratet-rapport; M-1972

Roger Velvin, Guttorm Christensen, Hans-Petter Mannvik, Wenche Eikrem, Stine Hermansen, Anne T. Aasen, Geir Dahl-Hansen, Trond Ivarjord, August Tobiesen, Tina Bryntesen, G. Larsen og S. Kistenich. Økokyst - delprogram Norskehavet nord (I) - årsrapport 2019. Miljødirektoratets rapport M-1608.

Roger Velvin, Guttorm N. Christensen, Hans-Petter Mannvik, Wenche Eikrem, Stine Hermansen, Anne Tårånd Aasen, Anette Engesmo, Geir Dahl-Hansen, Gyda W. Lorås, Tina Bryntesen, August Tobiesen, Sonja Kistenich og Gunnar Larsen. ØKOKYST Delprogram Norskehavet Nord (II), Årsrapport 2019. Miljødirektoratets rapport M-1609.

Guttorm N. Christensen, Roger Velvin, Hans-Petter Mannvik, Stine Hermansen, Anne T. Aasen, Anette Engesmo, Geir Dahl-Hansen, Wenche Eikrem, Louise Valestrand, Jany O. Raoeliaritiana, Tina Bryntesen og Ann Kathrin Baur. ØKOKYST Delprogram Norskehavet Nord (III), Årsrapport 2019. Miljødirektoratets rapport M-1610.

Camilla With Fagerli, Hilde C. Trannum, André Staalstrøm, Wenche Eikrem, Kai Sørensen, Sabine Marty, Helene Frigstad, Janne Gitmark. Økokyst-delprogram Skagerrak - årsrapport 2019. Miljødirektoratets rapport M-1603, NIVA-rapport 7504-2020.

Trine Dale, Wenche Eikrem, Anna Birgitta Ledang, Trond Kristiansen og Helene Frigstad. Økokyst - delprogram Nordsjøen nord - årsrapport 2019. Miljødirektoratets rapport M-1605, NIVA-rapport 7503-2020.

Hans-Petter Mannvik, Guttorm N. Christensen, Roger Velvin, Wenche Eikrem, Camilla W. Fagerli, Stine Hermansen, Anne Tårånd Aasen, Jenny Jensen, Ann-Cecilie Henriksen, Lars B. Sjetne, Geir Dahl-Hansen, Helene Frigstad, Janne Kim Gitmark, Jany Olivia Raoeliaritiana, Gunnar Larsen, Tina Bryntesen, Sonja Kistenich og Anette Engesmo. ØKOKYST – Delprogram Barentshavet, Årsrapport 2019. Miljødirektoratets rapport M-1611.

Fagerli, C.W., Trannum, H.C., Staalstrøm, A., Eikrem, W., Gitmark, J., Marty, S., Sørensen, K. 2019. ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2018. Miljødirektoratets rapport M-1336, NIVA-rapport 7384-2019.

Dale, T., Fagerli, C.W., Trannum, H.C., Eikrem, W., Ledang, A.B., Kristiansen, T. 2019. ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018. Miljødirektoratets rapport M-1338, NIVA-rapport 7385-2019.

Trannum, H.C., Fagerli, C.W., Golmen, L., Eikrem, W., Staalstrøm, A. 2019. ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2018. Miljødirektoratets rapport M-1339, NIVA-rapport 7383-2019.

Eikrem, W., Golmen, L., Fagerli, C.W., Kristiansen, T., Staalstrøm, A., Engesmo, A. 2019. ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2018. Miljødirektoratets rapport M-1340, NIVA-rapport 7381-2019.