Til hovedinnhold
English
Nærbilde av drone

Forskningsinfrastruktur

Infrastruktur er en helt sentral del av miljøforskning og -overvåking. Ved bruk av sensorikk og annen teknologisk basert infrastruktur, samler forskerne data som svarer på viktige spørsmål og etablerer ny kunnskap. 

Forskning er ikke bare skrivebordsarbeid. Ved skrivebordet kan man forme hypoteser og stille spørsmål. For å finne svarene, må forskerne bruke infrastruktur, enten det er observasjoner og prøvetaking i felt eller analyse i lab. 

Teknisk IT-infrastruktur fører data fra instrumentene på laben, fra sensorer, droner og andre plattformer i felt, eller fra forskningsstasjonene, og hele veien til forskernes PC-er. Så er det deres jobb å arbeide videre med dataene og analysere resultatene fra de observasjonene, målingene, prøvene eller forsøkene som er gjort og ut fra dem utvikle kunnskap. 

Infrastruktur er alt fra vår interne IT-infrastruktur og skytjenestene vi bruker, til den skarpe enden av forskningsinformatikk som handler om å behandle og analysere store mengder data. 

NIVA har stasjonære loggere som står ute og måler og som gir oss sanntidsdata vi bruker til forskning og overvåking. Vi genererer lange dataserier som gjør det mulig å si noe om utvikling over tid, noe som er helt sentralt for klima- og miljøforskning. 

Ved å bruke infrastruktur, teknologi og sensorikk kan vi være på mange steder samtidig, og vi kan være der oftere enn om vi måtte være der selv, fysisk. Det er kostnadseffektivt, miljøvennlig og effektivt. Men det aller viktigste er at det gir oss økt tilfang av data, og med høyere kvalitet. 

Teknologien kan ikke gjøre jobben alene. NIVA driver tverrfaglig nybrottsarbeid med å utvikle teknologisk forskningsdesign, slik at vi til enhver tid er i front med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for en miljøvennlig forvaltning og bruk av vannressursene våre. 

Se relaterte publikasjoner til: Forskningsinfrastruktur