Til hovedinnhold
English

Magnus Dahler Norling

Forsker, ph.d.
E-postadresse
magnus.norling@niva.no
Telefonnummer
+47 957 23 538
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Nedbørfeltprosesser

Profil

Dyktig modellør og programmerer med bakgrunn i ren og anvendt matematikk. Ekspert på modellutvikling for naturlige systemer med hjelp av forkjellige typer dynamiske modeller. Validering og usikkerhetsanalyse av modeller. Bred erfaring med nedbørfelt og innsjømodeller med biogeokjemi og transport.