Marianne Olsen
PhD
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 957 22 951
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Marianne Olsen er forskningsleder på seksjon for Miljøgifter. Hun er utdannet marin biolog fra Universitetet i Oslo med hovedfag på sjøpattedyr og har en doktorgrad på kvikksølv i forurenset sjøbunn. Hun arbeider med ulike problemstillinger knyttet til forurensning, fra kartlegging og overvåking, opptak og bioakkumulering i næringskjeden til tiltaksplanlegging. I de siste årene har hun også arbeidet med problemstillinger knyttet til mikroplast og plast-forsøpling, både nasjonalt og internasjonalt. Marianne har erfaring som prosjektleder med ansvar for store forsknings- og utredningsprosjekter spesielt knyttet til industriforurensning, og hun har arbeidserfaring fra industri, forvaltning og forskning. Hun har også jobbet mye med involvering av interessenter, medvirkning og formidling.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Lehoux, Alizée P.; Petersen, Karina; Leppänen, Matti T.; Snowball, Ian; Olsen, Marianne; (2020) Status of contaminated marine sediments in four Nordic countries: assessments, regulations, and remediation approaches. Journal of Soils and Sediments ISSN 1439-0108. Vol 20 No6 s2619-2629 doi: 10.1007/s11368-020-02594-3
  2. Olsen, Marianne; Fjeld, Eirik; Lydersen, Espen; (2019) The influence of a submerged meadow on uptake and trophic transfer of legacy mercury from contaminated sediment in the food web in a brackish Norwegian fjord. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 654 s209-217 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.055
  3. Olsen, Marianne; Schaanning, Morten; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Eek, Espen; Moy, Frithjof Emil; Lydersen, Espen; (2018) The influence of permanently submerged macrophytes on sediment mercury distribution, mobility and methylation potential in a brackish Norwegian fjord. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 610-611 s1364-1374 doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.136
  4. Olsen, Marianne; Moy, Frithjof E; Mjelde, Marit; Lydersen, Espen; (2018) An In Situ Experimental Study of Effects on Submerged Vegetation After Activated Carbon Amendment of Legacy Contaminated Sediments. Water, Air and Soil Pollution ISSN 0049-6979. Vol 229 No8 doi: 10.1007/s11270-018-3918-7
  5. Bråte, Inger Lise N; Hurley, Rachel; Iversen, Karine; Beyer, Jonny; Thomas, Kevin V; Steindal, Calin C; Green, Norman W; Olsen, Marianne; Lusher, Amy; (2018) Mytilus spp. as sentinels for monitoring microplastic pollution in Norwegian coastal waters: A qualitative and quantitative study. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 243 NoA s383-393 doi: 10.1016/j.envpol.2018.08.077
  6. Hurley, Rachel R; Lusher, Amy L; Olsen, Marianne; Nizzetto, Luca; (2018) Validation of a Method for Extracting Microplastics from Complex, Organic-Rich, Environmental Matrices. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 52 No13 s7409-7417 doi: 10.1021/acs.est.8b01517
  7. Olsen, Marianne; Sørensen, Cecilie; Lydersen, Espen; (2016) Mercury in the submerged macrophytes Potamogeton crispus and Chara virgate from the brackish, industrial affected Gunneklevfjorden, southern Norway. Vann ISSN 0042-2592. Vol 51 No4 s370-379
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre