Ansatt bilde
Marianne Olsen
cand.scient.
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: +47 957 22 951
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Marianne Olsen har faglig bakgrunn innenfor marin biologi/zoologi, økologi, økotoksikologi og miljøgifter, polart miljø og sjøpattedyr. Med arbeidserfaring som forsker og prosjektleder for store forsknings- og utredningsprosjekter innen industri-, forvaltning- og ulike forskningsvirksomheter har hun opparbeidet kunnskap om miljøgifter, marin forurensning, miljørisiko, akutt forurensning fra offshore og landbasert virksomhet, forurensede sedimenter og effekter av forurensning på marine organismer og økosystemer. Hun har jobbet tett med både myndigheter og industri gjennom en årrekke. Hun har også erfaring med involvering av interessenter, medvirkning og kommunikasjon. Marianne arbeider hovedsakelig med forurenset sjøbunn og tiltaksplaner på NIVA, og er i ferd med å avslutte sin PhD på kvikksølv i forurenset sjøbunn.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre