Marianne Olsen
PhD
Stilling: Forskningsdirektør
Telefon: +47 957 22 951
Marianne Olsen er Forskningsdirektør i NIVA og tidligere Forskningsleder på seksjon for Miljøgifter. Hun er utdannet marin biolog fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad i økologi knyttet til omsetning av kvikksølv i forurenset sjøbunn og opptak i næringskjeden. Hun arbeider bredt med problemstillinger knyttet til miljøgift-forurensning, fra kartlegging og overvåking, opptak og bioakkumulering i næringskjeden til tiltaksplanlegging. Dette inkluderer også problemstillinger knyttet til plastforurensning, og Marianne er involvert i plastprosjekter nasjonalt og i Asia. Marianne har lang erfaring som prosjektleder med ansvar for store forsknings- og utredningsprosjekter spesielt knyttet til industriforurensning, og hun har arbeidserfaring fra industri, forvaltning og forskning. Hun har også jobbet mye med involvering av interessenter, medvirkning og formidling.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Hurley, Rachel; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Nizzetto, Luca; Steindal, Eirik Hovland; Lin, Yan; Clayer, Francois; Emmerik, Tim van; Buenaventura, Nina Tuscano; Eidsvoll, David Pettersen; Økelsrud, Asle; Norling, Magnus Dahler; Adam, Hans Nicolai; Olsen, Marianne; (2023) Measuring riverine macroplastic: Methods, harmonisation, and quality control. Water Research ISSN 0043-1354. Vol 235 doi: 10.1016/j.watres.2023.119902
 2. Husrin, S.; Hidayat, H.; Rahmadya, A.; Aisyah, S.; Hurley, Rachel; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Olsen, Marianne; (2022) Riverine Plastic Monitoring during the Rainy Season in the Citarum Estuary of Muara Gembong. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) ISSN 1755-1307. Vol 950 doi: 10.1088/1755-1315/950/1/012059
 3. Aisyah, S.; Hidayat, H.; Rahmadya, A.; Husrin, S.; Hurley, Rachel; Olsen, Marianne; (2022) Observation of Floating Inorganic Macro-debris in The Downstream Citarum River using Manual Counting. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) ISSN 1755-1307. Vol 950 doi: 10.1088/1755-1315/950/1/012011
 4. Hidayat, H.; Aisyah, S.; Husrin, S.; Hermana, I.S.; Hurley, Rachel; Olsen, Marianne; (2022) Quantification of Riverbank Macroplastic Contamination in The Lower Citarum River. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) ISSN 1755-1307. Vol 950 doi: 10.1088/1755-1315/950/1/012010
 5. Husrin, S.; Hidayat, H.; Rahmadya, A.; Aisyah, S.; Hurley, Rachel; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Olsen, Marianne; (2022) Riverine Plastic Monitoring during the Rainy Season in the Citarum Estuary of Muara Gembong. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) ISSN 1755-1307. Vol 950 doi: 10.1088/1755-1315/950/1/012059
 6. Rahmadya, Aldiano; Hidayat, .; Aisyah, Siti; Husrin, Semeidi; Olsen, Marianne; (2022) Monitoring of plastic debris in the lower Citarum River using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) ISSN 1755-1307. Vol 950 doi: 10.1088/1755-1315/950/1/012080
 7. Buhl-Mortensen, Lene; Houssa, R.; Weerakoon, W.R.W.M.A.P.; Kainge, P.; Olsen, Marianne; Faye, S.; Wagne, M.M.; Myo Thwe, Thwe; Cudjoe Voado, Voado; Grøsvik, Bjørn Einar; (2022) Litter on the seafloor along the African coast and in the Bay of Bengal based on trawl bycatches from 2011 to 2020. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 184 doi: 10.1016/j.marpolbul.2022.114094
 8. Chakroborty, Paromita; Chandra, Sarath; Dimmen, Malene Vågen; Hurley, Rachel; Mohanty, Smita; Bharat, Girija K.; Steindal, Eirik Hovland; Olsen, Marianne; Nizzetto, Luca; (2022) Interlinkage Between Persistent Organic Pollutants and Plastic in the Waste Management System of India: An Overview. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology ISSN 0007-4861. Vol 109 s927-936 doi: 10.1007/s00128-022-03466-x
 9. Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Arp, Hans Peter H; Booth, Andy; Bråte, Inger Lise Nerland; Gabrielsen, Geir W.; Gomiero, Alessio; Gomes, Tania; Grøsvik, Bjørn Einar; Green, Norman; Haave, Marte; Hallanger, Ingeborg G.; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Joner, Erik J; Kögel, Tanja; Rakkestad, Kirsten; Ranneklev, Sissel B.; Wagner, Martin; Olsen, Marianne; (2021) Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective. Environment International ISSN 0160-4120. Vol 157 doi: 10.1016/j.envint.2021.106794
 10. Lehoux, Alizée P.; Petersen, Karina; Leppänen, Matti T.; Snowball, Ian; Olsen, Marianne; (2020) Status of contaminated marine sediments in four Nordic countries: assessments, regulations, and remediation approaches. Journal of Soils and Sediments ISSN 1439-0108. Vol 20 s2619-2629 doi: 10.1007/s11368-020-02594-3
 11. Olsen, Marianne; Fjeld, Eirik; Lydersen, Espen; (2019) The influence of a submerged meadow on uptake and trophic transfer of legacy mercury from contaminated sediment in the food web in a brackish Norwegian fjord. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 654 s209-217 doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.055
 12. Olsen, Marianne; Moy, Frithjof E; Mjelde, Marit; Lydersen, Espen; (2018) An In Situ Experimental Study of Effects on Submerged Vegetation After Activated Carbon Amendment of Legacy Contaminated Sediments. Water, Air and Soil Pollution ISSN 0049-6979. Vol 229 No8 doi: 10.1007/s11270-018-3918-7
 13. Bråte, Inger Lise N; Hurley, Rachel; Iversen, Karine; Beyer, Jonny; Thomas, Kevin V; Steindal, Calin C; Green, Norman W; Olsen, Marianne; Lusher, Amy; (2018) Mytilus spp. as sentinels for monitoring microplastic pollution in Norwegian coastal waters: A qualitative and quantitative study. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 243 NoA s383-393 doi: 10.1016/j.envpol.2018.08.077
 14. Hurley, Rachel R; Lusher, Amy L; Olsen, Marianne; Nizzetto, Luca; (2018) Validation of a Method for Extracting Microplastics from Complex, Organic-Rich, Environmental Matrices. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 52 No13 s7409-7417 doi: 10.1021/acs.est.8b01517
 15. Olsen, Marianne; Schaanning, Morten; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Eek, Espen; Moy, Frithjof Emil; Lydersen, Espen; (2018) The influence of permanently submerged macrophytes on sediment mercury distribution, mobility and methylation potential in a brackish Norwegian fjord. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 610-611 s1364-1374 doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.08.136
 16. Olsen, Marianne; Sørensen, Cecilie; Lydersen, Espen; (2016) Mercury in the submerged macrophytes Potamogeton crispus and Chara virgate from the brackish, industrial affected Gunneklevfjorden, southern Norway. Vann ISSN 0042-2592. Vol 51 No4 s370-379
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre