Til hovedinnhold
English

Caroline Enge

Forsker
E-postadresse
caroline.enge@niva.no
Telefonnummer
+47 454 47 990
Ekstern forskerprofil
Cristin
Google Scholar
Forskningsseksjon
Vann og samfunn

Profil

Som forsker i NIVAs seksjon for Vann og samfunn har Caroline Enge vært involvert i en rekke ulike prosjekter. Hun har jobbet med analyse av forvaltning og politiske virkemidler, spørreundersøkelser og involvering av interessenter. Hun har også bidratt med forskningsformidling og oppgaver som kobler kommunikasjon og det vitenskapelig-politiske grensesnittet (‘science-policy interface’).

Caroline Enge har en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), med spesialisering i miljøpolitikk og - forvaltning fra 2018. Hun skrev masteroppgave om forbudet mot plastposer i Kenya basert på feltarbeid i Nairobi og som masterstipendiat ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Hun har en bacherlorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen (UiB), en bachelorgrad i journalistikk fra OsloMet og har i tillegg bred arbeidserfaring som journalist og kommunikasjonsrådgiver før hun startet i NIVA.