Ansatt bilde
Jesper Andersen
PhD
Stilling: Forskningssjef
Telefon: +45 203 13 221
Seksjon: NIVA Danmark
Jesper Andersen er forskningssjef (PhD) og daglig leder av NIVA Danmark. Forskningsinteresser omfatter eutrofiering, miljøfarlige stoffer, biodiversitet, utvikling av indikatorbaserete vurderingsverktøy og økosystembasert forvaltning av fjord- og havområder. Han har ledet store nasjonale og internasjonale prosjekter, bl.a. M-FDC, BALANCE, EUTRO-PRO, HOLAS, MSFD-DIA og HARMONY. Er tillige Visiting Professor ved det finske Havforskningscentrum (MRC, SYKE) i økosystembasert forvaltning av Østersjøens miljø samt medlem av Naturstyrelsens Havstrategiforum. Tidligere ansettelser: Miljøministeriet, DMU, DHI og Århus Universitet.