Nyhet

Miljøgiftstatus i Hovinbekken og Mærradalsbekken

Det er ikke mange hovedsteder som gir muligheter for urbant elvefiske, men Oslo er et unntak. Med forbedret vannkvalitet i Oslovassdragene øker også etterspørselen blant byens borgere etter å fiske innlandsfisk. For å få kunnskap om kjemisk tilstand i vassdragene, og om ørreten her har nivåer av miljøgifter som er lave nok til at den egner seg som menneskeføde, satte Vannområde Oslo i 2017 i gang en overvåkning. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har siden 2018 sett etter utvalgte miljøgifter i Akerselva, Lysakerelva, Hovinbekken og Mærradalsbekken på oppdrag fra Bymiljøetaten.

Rapport

Oslos blå havnepromenade – hvordan utvikle en marin ødemark til gode marine nabolag?

Oslo har en rekke mål for Fjordbyen, som å ta vare på og styrke naturmangfoldet i fjorden, flere badeplasser og helårs sjøbad, nedskalert cruisetrafikk og nye friområder. Alt dette krever kunnskap om hva som befinner seg under havoverflaten. Forskere ved NIVA og NMBU har dukket ned i de urbane sjøområdene langs havnepromenaden for å se på dagens situasjon - og potensialet for å utvikle et bedre byrom for både livet under vann og folk på land.

Ledige stillinger

  • Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Se alle

Kontakt en av våre ansatte

Liste over alle ansatte