Tjenester

NIVA tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor vannrelaterte spørsmål. Vi utfører forskning, undersøkelser, utvikling og utredninger innen ferskvann, kyst og hav, og urbant vannmiljø.

NIVAs virksomhet muliggjør en omfattende infrastruktur. Vi har blant annet et stort utvalg av feltutstyr, laboratorier og en avansert forskningsstasjon. NIVA har også erfaring i å gjennomføre småskala laboratorieeksperimenter og storskala økosystemeksperimenter.

>> Last ned vår brosjyre om miljøovervåking i henhold til vannforskriften her

>> Følg denne lenken ved behov for IMO commissioning test.

Vår forskerkompetanse kjennetegnes av solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.