Til hovedinnhold
English

Birger Skjelbred

Forsker, ph.d.
E-postadresse
birger.skjelbred@niva.no
Telefonnummer
+47 982 27 781
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Ferskvannsøkologi

EKSPERTISEFELT